راهنمای پرداخت :

با معرفی کردن آفرمی به دوستان و آشنایان خود ، هم خودتان و هم دوستانتان اعتبار رایگان دریافت کنید . کد معرفی خود را در اختیار سایرین قرار دهید تا در هنگام ثبت نام از آن استفاده نمایند .