قوانین آفرمی


1-آفرمی متعهد میشود که اطلاعاتی که تخفیف دهنده در اختیار قرار می دهد به صورت کامل در وب اپیکیشن آفرمی بارگذاری نماید و به هر تخفیف دهنده یک صفحه جداگانه اختصاص داده میشود که علاوه بر اطلاعات تماس می توانند دراین صفحه تعدادی عکس از مجموعه مذکور بارگزاری شود .

2-برقراری این قرارداد به منزله این است که تخفیف دهنده تمام شرایط را پذیرفته است و هر مشتری که از سمت افرمی ارائه میگرددیک قرار داد مستقل بین مشتری و تخفیف دهنده است و طبق ضوابط تخفیف دهنده باید همان تخفیفی که در وب اپیکیشن امده است را برای مشتری در نظر بگیرد و موظف به رعایت کلیه ی قوانین کشور و ضوابط مربوطه می باشد در هر صورت جبران هرگونه خسارت جانی،مالی و معنوی احتمالی به عهده تخفیف دهنده می باشد و افرمی هیچ گونه مسئولیتی رابر عهده ندارد و مشتریان میتوانند بر اساس قوانین اصناف و طبق کپی قرارداد در صورت نارضایتی اقامه ی دعوا نمایند همچنین آفرمی هم می تواند اعلام شکایت کرده و تخفیف دهنده باید از عهده ی کلیه خسارات برآید.

3-فرد تخفیف دهنده در آفرمی باید از هرگونه بهره برداری غیر مجاز و غیر قانونی که منجربه نقض حریم خصوصی و شخصی افراد یا ارتکاب هر نوع جرمی از قبیل کلاهبرداری،مواد مخدر،منافی عفت و اخلاق حسنه،توهین و امثالهم گردد و یا منجر به کپی رایت یا ارتکاب هرنوع بهره برداری غیر مجاز و دیگر شود آفرمی مبرا می باشد و مسئولیت موارد نقص احتمالی ،تماما بر عهده ی تخفیف دهنده میباشد

4-تخفیف دهنده متعهد میگردد که تخفیف را برروی تمام کالاها و خدمات خود اجرا نمایدو از اعمال تخفیف به صورت خاص و سلیقه ای روی کالا و خدمات خود پرهیز نماید ، در واقع تخفیف برروی فاکتور مشتری اعمال میشود.درصورت مشاهده جهت عدم تخفیف برروی تمامی کالاهاوخدمات،افرمی میتواند قرارداد را یک طرفه فسخ نماید و مسئولیت پاسخگویی به مشتری تماما به عهده تخفیف دهنده قرارداد میباشد.

5-تخفیف دهنده قرارداد علاوه بر تخفیفی که برروی وب اپیکیشن برای خدمات و کالاهای خود در نظر گرفته است باید مبلغ سکه دریافتی توسط افرمی را هم به مشتری باز گرداند

6-تخفیف دهنده قرارداد متعهد میشود که خدمات و کالاهای خودرا به نحو احسن و با همان کیفیت به مشتری افرمی ارائه دهد .

7-تخفیف دهنده موظف است که چنانچه آدرس و تلفن و اطلاعات کسب و کار تغییر نماید سریعا افرمی را مطلع نماید و چنانچه بخواهد تخفیف خودرا کاهش یا افزایش دهد باید افرمی را درجریان کار خود قرار دهد .

8- تخفیف دهنده متعهد می شود ، تخفیفی که برای مشتریان آفرمی در نظر گرفته است مازاد تخفیفات و جشنواره های سالیانه مجموعه خود می باشد .

لازم به ذکر است به دلیل اینکه در هر دسته کاری تعداد زیادی تخفیف دهنده مشارکت دارند لذا کسب و کارهایی که تخفیف بیشتری میدهند و خدمات و کالاهای بهتری را به مشتریان عرضه مینمایند از امتیاز بالاتری برخوردار هستند و مشتریان بیشتری به انها مراجعه مینمایند .

تبصره:آفرمی میتواند طبق نارضایتی مردم از تخفیف دهنده که بر اساس سیستم امتیاز دهی و نظرات کاربران میباشد ،فسخ قرارداد را به صورت یک طرفه انجام دهد و تمام مسئولیت ها و خسارت های احتمالی بر عهده تخفیف دهنده قرارداد میباشد.